Romana Oravcová

Psychologička, poskytujúca poradenstvo deťom, dospievajúcim, i dospelým klientom. Počas doterajšej praxe som sa venovala klientom a rodinám v kríze, pomáhala im so zvládnutím rozvodového obdobia a porozvodových komplikácií, deťom s traumatickou skúsenosťou a narušenou vzťahovou väzbou. Viedla som podporné skupiny rodičov, zamerané na zdieľanie výchovných otázok a sebarozvoj. Mám skúsenosti s použitím rôznych terapeutických techník u detí s emocionálnymi problémami. Zaujímam sa o témy zdravého vývinu detí, psychosomatiky, či transgeneračnej traumy.

Cenník sedení

 • Individuálne:

  40€ / 50 min

Skúsenosti

13 rokov

Jazyky

slovenčina

Adresa

Romana poskytuje sedenia len online.

Prístup

V práci s detským, i dospelým klientom/kou považujem za zásadné vytvoriť bezpečné a prijímajúce prostredie, v ktorom môžme spolu prepátrať nielen jeho/jej ťažkosti, ale najmä nájsť skryté zdroje a vnútornú silu. Umožniť mu/jej ventiláciu nepríjemných emócií. Pomôcť mu/jej porozumieť sám/a sebe, i druhým ľuďom a získať väčšiu sebaistotu a pokoj.

Vzdelanie

 • 2004 - 2009: Filozofická fakulta PU v Prešove, odbor psychológia - Mgr.
 • 2010: Filozofická fakulta PU v Prešove, psychológia - rigorózna skúška - PhDr.
 • 2009 - 2010: Terapeutické techniky v sociálnej práci, modul Arteterapia, 60 hod., VŠZaSP sv. Alžbety, detašované pracovisko Rožňava
 • 2010 - trvá: Umenie terapie, 800 hod., ISZ Košice
 • 2015 - 2019: Poradenská propedeutika, 200 hod.
 • 11/2016: Špecifické vzdelávanie psychológov- Krízová intervencia 40 hod., MPSVaR a odbor krízového manažmentu a bezpečnosti, Malá Lučivná
 • 08/2018 Vzdelávanie v oblasti psychologickej diagnostiky rodiny, 40 hod., NP DEI NRS MPSVaR, Bratislava
 • 2018-2019: Terapia hrou a filiálna terapia, 90 hod., Inštitút rodinnej terapie a vzťahovej väzby, Martin
 • 10 - 12/2021: Rešpektovať a byť rešpektovaný 32 hod., OZ S rešpektom
 • 10/2021 - 03/2022: Lektor terapie dotykom, Návrat, Banská Bystrica
 • 02-04/2023: Keď vzťah lieči- Využitie vzťahu a vzťahových metód pri problémovom správaní detí (trojmodulový workshop)
 • 05/2023 - trvá: Relaxačná a symbolická psychoterapia
 • 07/2023 - trvá: Univerzita Komenského v Bratislave, špecializačné štúdium - odbor klinická psychológia
Loading...
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.