Simona Korenačková

Najpodstatnejšou úlohou psychológa je z môjho pohľadu pomôcť klientom nájsť cestu k samému sebe. Keďže táto cesta nie je vždy ľahká je pre mňa dôležité počas spoločných sedení vytvárať pre klientov bezpečný priestor. Vďaka nemu dokážu dospieť k sebauvedomeniu, čím získavajú nad svojimi rozhodnutiami, postojmi a životom ako takým kontrolu a väčší vnútorný balans. Vo svojej práci sa zväčša venujem dospelým klientom, ktorých sprevádzam na ich ceste sebapoznania a pomáham im objaviť pocit vlastnej hodnoty. Práve on zodpovedá za to, ako sa cítime, ako dokážeme reagovať a tiež za to, kde sú naše hranice. Z praxe viem, že vo veľa prípadoch nám na naštartovanie životnej zmeny stačí urobiť prvý krok: rozhodnúť sa, že tú zmenu potrebujem a chcem.

Cenník sedení

  • Individuálne:

    50€ / 50 min

Skúsenosti

2 roky

Jazyky

slovenčina

Adresa

Simona poskytuje sedenia len online.

Prístup

Vychádzam z prístupu schématerapie a z princípov na riešenie orientovanej terapie. Vnímam, že sú ľudia, ktorí potrebujú pracovať na prítomnosti a formovaní želanej budúcnosti, no uvedomujem si, že sú aj takí, ktorí sa potrebujú vrátiť do minulosti, uchopiť a pomenovať problém aby vedeli pretrhnúť opakujúci sa cyklus pocitov menejcennosti a smútku.

Vzdelanie

  • Psychológia - bakalárske štúdium, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava (2013–2016)
  • Psychológia - magisterské štúdium, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (2016–2018)
  • Terapeutický výcvik v individuálnej schématerapii – Slovenský inštitút schématerapie (2023-2024)
  • Frekventantka psychoterapeutického výcviku - Na riešenie orientovaný prístup (2023)
  • Úvod do krízovej intervencie (2022)
  • Test kresby postavy (2019)
  • Psychologické posudzovanie vierohodnosti a súčasné metódy kriminálnej a investigatívnej psychológie (2016)
Loading...
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.