Simona Lengyelová

Psychológii a oblasti zdravého životného štýlu som sa začala venovať ešte počas štúdia, hoci to v tom čase nebolo veľmi typické v našich zemepisných šírkach. Vďaka tomu sa už roky venujem duši a snažím sa pomáhať klientom nájsť ich vlastné riešenia problémov. Som psychoterapeutka a klinická psychologička, venujem sa práci s dospelými ale aj s deťmi vo veku od 3 do 18 rokov. Sprevádzam ľudí pri hľadaní cesty počas ťažkých životných situácií, pri vzťahu k sebe samému a druhým či závislostiach a podobne. Mojim hlavným cieľom nie je priniesť riešenie problému, ale nasmerovať vás a pomôcť vám. Spolu s klientom sa pri tejto práci dotýkame mysle a srdca. Poďme spolu hľadať vašu cestu k sebe.

Cenník sedení

  • Individuálne:

    50€ / 50 min

  • Párové:

    80€ / 80 min

Skúsenosti

35 rokov

Jazyky

slovenčinačeština

Adresa

Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad

budova Intesu a Tatrabanky, 1. posch, vpravo

Prístup

Pri práci s klientom využívam rozne psychoanalytické techniky. Zameriavam sa na vytvorenie bezpečného prostredia, v ktorom klient môže voľne a bez predsudkov vyjadriť svoje myšlienky a emócie, čím napomáham na jeho ceste k zdravému životnému štylu. Počas rozhovoru s rodičom sa zameriavame na celý vývoj dieťaťa od jeho počatia až po súčasnosť. Prvé stretnutie prebieha len s jedným z rodičov, ale je dôležité sa stretnúť aj s druhým rodičom. Sedenia vždy prebiehajú osobne, pri malých deťoch sa stretnutia konajú v prítomnosti rodiča, u starších detí a dospievajúcich prebiehajú bez rodičov. Sústreďujem sa na rôzne poruchy správania, ako klamstvo, neposlušnosť, negatívny postoj, nedisciplinovanosť, asociálne správanie, úteky, neprítomnosť v škole, egocentrizmus, impulzívne správanie alebo neprispôsobivé správanie a osobitnú pozornosť venujem sebapoškodzovaniu detí.

Vzdelanie

  • UPJŠ Košice - PhDr. psychológia
  • Špecializácia z klinickej psychológie
  • Institut aplikované psychoanalýzy - skončený výcvik
  • Stáž na sexuologickom ústave v Prahe u PhDr. Slavomila Hubálka
Loading...
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.