Soňa Krnáčová

Rozhodnutie stať sa psychologičkou sa u mňa zrodilo síce už dávno, no cesta k psychoterapii bola kľukatá. Vďaka tomu som však našla prístup, ktorým nie len pracujem ale aj žijem. Humanistický smer do ktorého patrí rogeriánsky prístup PCA pomáha ľuďom spoznávať ich vnútro a porozumieť vlastnému prežívaniu a potrebám. Na základe vlastnej skúsenosti som pochopila aký je v terapii dôležitý kvalitný vzťah a vytváranie podmienok, kde sa klient cíti prijímaný, dôveruje procesu a postupom času čoraz viac aj sám sebe a svojim rozhodnutiam. To je cesta k plnohodnotnému a naplnenému životu. V mojej práci verím v silu každého človeka k naplneniu jeho potenciálu. Ako psychologička pracujem pod supervíziou klinických psychológov a psychoterapeutov.

Cenník sedení

  • Individuálne:

    35€ / 50 min

Skúsenosti

5 rokov

Jazyky

slovenčina

Prístup

Prístup zameraný na človeka (PCA) spolu s terapiou zameranou na klienta (CCT) stavia na silnom rešpekte k človeku a vo viere k jeho schopnostiam a aktuálnym potrebám. V takto vytvorenom kvalitnom vzťahu si človek môže zažiť slobodu a svojím tempom sa rozvíjať smerom, ktorý je pre neho tým správnym. Učí sa poznať a prijať samého seba takého akým je.

Vzdelanie

  • Magisterské vzdelanie v odbore jednoodborová psychológia, FSVaZ UKF Nitra
  • Dlhodobý psychoterapeutický výcvik Poradenstvo a psychoterapia zameraná na klienta, Český institut PCA Brno. Základná a supervízna časť.
Loading...
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.