Stanislava Takáčová

My ľudia sme vzťahové bytosti, vzťahy potrebujeme a zároveň sa vo vzťahoch s druhými meníme. Keďže som psychologička, vzťah medzi psychológom/terapeutom a klientom vnímam ako špecifický vzťah, ktorý si vyžaduje bezpečný priestor a dôveru. V tomto bezpečnom priestore sa stretávame, aby sme videli samých seba jasnejšie, takých, akí skutočne sme a dokázali si lepšie porozumieť. Je to výnimočný čas, ktorý venujeme sebe samému. Niekedy máme obavy pozrieť sa do vlastného vnútra a potrebujeme niekoho, kto nás podporí, pomôže, preto naše sedenia vnímam ako možnosť sprevádzať vás na tejto ceste. Táto cesta môže byť náročná a väčšina zmien si vyžaduje urobiť množstvo menších krokov, avšak dĺžka kroku poskytuje veľký priestor.

Cenník sedení

  • Individuálne:

    40€ / 50 min

Skúsenosti

10 rokov

Jazyky

slovenčina

Adresa

Stanislava poskytuje sedenia len online.

Prístup

Poskytujem psychologické poradenstvo a zároveň pracujem aj formou kognitívno-behaviorálnej terapie. Po vytvorení bezpečného vzťahu sa spolu s klientom snažíme porozumieť tomu, čo mu v živote spôsobuje ťažkosti. Snažíme sa porozumieť jeho správaniu, emóciám, myšlienkam, tomu, čo ťažkosti udržuje. Podporujeme to, čo človeku pomáha a je mu užitočné.

Vzdelanie

  • Psychológia, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (2011)
  • Frekventantka výcviku v kognitívno behaviorálnej terapii pod supervíziou – ABC inštitút, Liptovský Mikuláš
  • Prvá atestácia v študijnom odbore „psychológia“ – atestačná práca na tému "Psychologické poradenstvo s klientkou s poruchou príjmu potravy so zameraním na sebaponímanie a bodyimidž"
  • Mnoho ďalších seminárov, vzdelávaní v oblasti krízovej intervencie, diagnostiky a poradenstva so zameraním na deti, dospievajúcich ale aj dospelých.
Loading...
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.