Vladimíra Majerníková

Prácu psychológa považujem aj dnes, po rokoch praxe, za nesmierne náročnú a zodpovednú. Ku každému sa snažím pristupovať citlivo, nehodnotiaco, autenticky a s rešpektom. Úprimný záujem a snaha pomôcť sa pozitívne odráža v mojej práci s klientmi, kde väčšinu tvoria osoby, ktoré sú umiestnené vo väzení. Tu sa venujem najmä témam závislosti, disharmonických vzťahov, depresie, problémom so sebakontrolou. Pomimo poskytujem poradenstvo pre „bežnú“ populáciu, kde pomáham klientom na ich ceste osobnostného rastu vo forme sebapoznávania, odhaľovania svojich neukončených záležitostí a naučených vzorcov správania, ktoré im bránia slobodne a spokojne žiť.

Cenník sedení

 • Individuálne:

  40€ / 50 min

Skúsenosti

14 rokov

Jazyky

slovenčina

Adresa

Vladimíra poskytuje sedenia len online.

Prístup

V práci vychádzam z princípov Gestalt terapie. Vo svojich životoch často uviazneme v strnulých vzorcoch a presvedčeniach o sebe, ktoré nám prekážajú a negatívne vplývajú na naše prežívanie a správanie. Cieľom je spoločne nájsť nové a tvorivejšie spôsoby, ako riešiť problém alebo prekonať krízu, ktorej čelíte.

Vzdelanie

 • Autogénny tréning I. (Trenčín, 2010, 10h)
 • Intervencia umením – arteterapia v procese socializácie , reedukácie, výchovy a liečby (Bratislava, 2011, 260 h)
 • Test ruky (Bratislava, 2011, 16h)
 • Test kresby postavy (Bratislava, 2014, 16h)
 • Test kresby stromu (Bratislava, 2015, 16h)
 • Základný kurz v Rorschachovej metóde (Bratislava, 2016, 16h)
 • Využitie hudby v pomáhajúcich profesiách (Bratislava, 2016, 6h)
 • Supervízny seminar pre arteterapeutov z praxe (Bratislava, 2016, 12h)
 • Budhistické inšpirácie v psychoterapii (Trenčín, 2017, 16h)
 • Systemický rozhovor (Košice, 2019, 16h)
 • Dlhodobý výcvik v gestalt terapii (Košice, Trnava
Loading...
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.