Spoznaj sa bližšie vďaka virtuálnej realite

Prihlás sa do experimentov vo virtuálnej realite.

Výskum 1: Chceš si ukončiť nedokončené záležitosti?Zapoj sa do experimentu vo virtuálnej realite, ktorý poskytuje príležitosť dokončiť svoje nedokončené záležitosti. Nedokončenú záležitosť mávajú ľudia voči iným dôležitým osobám, ku ktorým pociťujú dlhodobo nepríjemné pocity ako napríklad horkosť, zatrpknutosť, hnev, odpor, pohŕdanie alebo bezmocnosť. Intervencia virtuálnej reality je vytvorená profesorkou Halamovou na základe najnovších poznatkov Terapie zameranej na emócie a je odkonzultovaná s profesorom Greenbergom, zakladateľom tohto psychoterapeutického smeru. Terapia zameraná na emócie je terapia výskumne podložená dôkazmi o jej efektivite.

Výskum 2: Príď si oddýchnuť do virtuálneho lesaUrčite si už niekedy zažil chvíle stresu, kedy si uvažoval o tom, že chceš aspoň na chvíľu niekam ísť a zmeniť prostredie či ísť do prírody. Žiaľ, vo víre povinností nám často uniká vzácny čas, ktorý by sme mohli venovať sebe a svojej duševnej pohode. Práve preto vznikla aplikácia pre virtuálnu realitu, v ktorej sa budeš môcť na pol hodinu ponoriť do virtuálneho prostredia lesa alebo mesta.

Oba výskumy prebiehajú v prítomnosti jedného výskumníka, ktorý ťa bude celým procesom sprevádzať. Počas návštevy budeš mať na sebe okuliare na virtuálnu realitu, niekoľko pohybových senzorov, a budeš viesť rozhovor so simulovanou osobou podľa inštrukcií výskumníka. Súčasťou výskumu je aj opakované vypĺňanie niekoľkých dotazníkov.Táto skúsenosť je samozrejme zadarmo, je anonymná a bezpečná, a neplynú z nej žiadne dôsledky. Práve naopak, môžeš takýmto spôsobom prispieť k vývoju a tvorbe psychoterapeutických intervencií, ktoré môžu pomôcť iným ľuďom. Za účasť na celej intervencii dostaneš ako pozornosť knihu Manuál zvládania vzťahov od profesorky Halamovej.

Môžem sa prihlásiť?

- Máš minimálne 18 rokov.

- Nemáš problémy s rovnováhou alebo minulú skúsenosť so závratmi či problémy s priestorovým videním.

- Môžeš prísť osobne dvakrát na Fakultu sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, na ulici Mlynské luhy 4.

- Nemáš súčasnú alebo minulú diagnózu spojenú s duševným zdravím.

- Máš chuť sa o sebe niečo dozvedieť a možno zmeniť svoj pohľad na seba.

- Tvoje údaje budú po skončení intervencií vymazané v súlade s GDPR.

Výskumníčka (virtuálny les): Mgr. Dagmar Szitás, študentka doktorandského stupňa psychológie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave a frekventantka dlhodobého psychoterapeutického výcviku.Výskumníčka (nedokončené záležitosti): Mgr. Lenka Ottingerová, doktorandka na Ústave aplikovanej psychológie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci svojej psychologickej praxe sa špecializuje na poskytovanie poradenstva a diagnostiky stresu a vyhorenia pre individuálnych aj firemných klientov. Súčasne je certifikovaná integratívna koučka (PCIC), čo umožňuje spojiť rôzne metódy a techniky s cieľom dosiahnuť optimálne výsledky v oblasti osobného rastu a rozvoja.Vedúca výskumov: Prof. Mgr. Júlia Halamová, PhD., psychologička pracujúca na Ústave aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Má dlhoročnú súkromnú psychologickú a psychoterapeutickú prax registrovanú v Slovenskej komore psychológov. Je zapísaná v Zozname psychoterapeutov Slovenskej republiky a založila EFT Institute Slovakia. Medzi jej najvýznamnejšie popularizačné publikácie patria Naštartujte sa prosím (IKAR 2022) a Pripútajte sa prosím (IKAR 2019).

Prihlás sa do výskumu

Momentálne je kapacita úplne naplnená, ďakujeme všetkým za záujem! Tešíme sa na spoluprácu pri ďalších výskumoch.

Po vyplnení formulára ťa bude priamo kontaktovať výskumníčka, aby ste si dohodli ďalší postup a termíny, kedy sa výskumu zúčastníš.

ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.