Unavuje ťa tvoj vlastný vnútorný hlas?

Nauč sa s ním pracovať vďaka experimentu vo virtuálnej realite.Zamestnávajú ti hlavu nepríjemné sebakritické myšlienky? Zapoj sa do experimentu vo virtuálnej realite, ktorý organizuje Ústav aplikovanej psychológie Univerzity Komenského v Bratislave a pokús sa zmeniť si svoj kritický vnútorný dialóg na láskavejší a asertívnejší.Iste máš tú skúsenosť, že sa so sebou v duchu rozprávaš. Veď všetci to robíme. Je však tento dialóg v tvojej hlave deštruktívny? Do akej miery si ním nechávaš komplikovať život?Ak ti nepríjemné situácie zo života zostávajú dlho v mysli, neustále si ich v hlave prehrávaš, riešiš a vraciaš sa k nim, si vhodný/vhodná kandidát/kandidátka na tento výskum. Zamestnávať sa neustále kritickými myšlienkami o tom, čo si mohol/a urobiť v živote inak, ako si zlyhal/a, je únavné a zbytočné.Pri tomto výskume si budeš mať možnosť vyskúšať, aké je to zvedomiť si svoje kritické myšlienky a premeniť ich na konštruktívne. V Ústave aplikovanej psychológie UK vyvinuli psychoterapeutickú intervenciu (metódu) vo virtuálnej realite, pomocou ktorej môžeš spoznať lepšie svoj vnútorný hlas. Intervencia môže byť spočiatku nepríjemná, lebo si zažiješ znovu svoj sebakritický dialóg, no môže pre teba znamenať zmenu na dialóg láskavejší a asertívnejší.

Výskum prebieha za prítomnosti jedného výskumníka, ktorý ťa bude celým procesom sprevádzať. Počas návštevy budeš mať na sebe okuliare pre virtuálnu realitu, niekoľko pohybových senzorov, merač pulzu, a budeš viesť rozhovor sám/sama so sebou podľa inštrukcií výskumníka. Súčasťou výskumu je aj opakované vypĺňanie niekoľkých dotazníkov.Táto skúsenosť je samozrejme zadarmo, je anonymná a bezpečná, a neplynú z nej žiadne dôsledky. Práve naopak, môžeš takýmto spôsobom pomôcť a prispieť k vývoju a tvorbe psychoterapeutických intervencií, ktoré môžu pomôcť iným ľuďom.

Môžem sa prihlásiť?

- máš minimálne 18 rokov

- nemáš problémy s rovnováhou, alebo minulú skúsenosť závratov vo virtuálnej realite,

- môžeš prísť osobne na Fakultu sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, na ulici Mlynské luhy 4.,

- máš čas na dve sedenia, jedno sedenie trvá max. 90 min.,

nemusíš mať predchádzajúcu skúsenosť s terapiou.

- počas obdobia výskumu (3-4 týždne) nebudeš chodiť na terapiu (po ukončení účasti vo výskume budeš v nej môcť pokračovať),

- máš chuť sa o sebe niečo dozvedieť a možno zmeniť svoj pohľad na seba

- nemáš súčasnú alebo minulú diagnózu spojenú s duševným zdravím.

- Tvoje údaje budú po skončení intervencií vymazané v súlade s GDPR.

Výskumník: Mgr. Katarína Greškovičová, PhD., odborná asistentka na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.Vedúca výskumu: Prof. Mgr. Júlia Halamová, PhD., psychologička pracujúca na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Má súkromnú psychologickú a psychoterapeutickú prax registrovanú v Slovenskej komore psychológov. Je absolventkou dlhodobého vzdelávania v terapii zameranej na emócie pre jednotlivcov, páry aj rodiny, v Gottmanovej párovej terapii, v terapii zameranej na súcit, polyvagalnej terapii, somatickej terapii traumy, v systemickej terapii a v budovaní komunít podľa Scotta Pecka. Je zapísaná v Zozname psychoterapeutov Slovenskej republiky. Publikovala mnoho indexovaných výskumných štúdií doma aj v zahraničí. Je medzinárodnou koordinátorkou Spoločnosti pre komunitný výskum a akciu Divízie 27 Americkej psychologickej asociácie (The Society for Community and Action Research (SCRA) Division 27 American Psychological Association). Zároveň je členkou Európskej asociácie komunitnej psychológie (European Community Psychology Association), Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, Európskej asociácie psychológie zdravia a Medzinárodnej spoločnosti pre terapiu zameranú na emócie (International Society for Emotion Focused Therapy). Medzi jej najvýznamnejšie popularizačné publikácie patria Naštartujte sa prosím (IKAR 2022) a Pripútajte sa prosím (IKAR 2019).

Prihlás sa do výskumu

Momentálne je kapacita úplne naplnená, ďakujeme všetkým za záujem! Tešíme sa na spoluprácu pri ďalších výskumoch.

Po vyplnení formulára ťa bude priamo kontaktovať Katarína, aby ste si dohodli ďalší postup a termíny, kedy sa výskumu zúčastníš.

ksebe logo

Kde sme?

The Spot, o.z.
Bottova 2/A
811 09 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.