Viera Mosejová

Človek sa vo svojom živote ocitá v kruhu problémov, ktoré je potreba rozlúsknuť. K tomu slúži psychoterapia ako nástroj k pohľadu do duše človeka. Naberte silu a možno Vaše problémy rozlúskneme spoločne. Som klinický psychológ s rokmi praxe na psychiatrii, neskôr aj v ambulantnej sfére. Mojou prednosťou počas klinickej praxe bola najmä práca so zavislými. V minulosti som viedla aj Linku dôvery.

Cenník sedení

 • Individuálne:

  40€ / 50 min

 • Párové:

  60€ / 80 min

Skúsenosti

40 rokov

Jazyky

slovenčina

Témy

 • Kariéra a štúdium
 • Kariérne smerovanie
 • Klinická psychológia
 • Komunikácia
 • Kríza
 • Krízová intervencia
 • Motivácia
 • Náročné životné situácie
 • Nezdravý postoj k jedlu
 • Partnerské vzťahy
 • Poruchy príjmu potravy
 • Rozchod
 • Sebarozvoj
 • Trauma
 • Týranie a domáce násilie
 • Vyhorenie
 • Vzťahové a párové poradenstvo
 • Vzťahy
 • Závislosti
 • Zvládanie náročných životných situácii

Prístup

Pracujem na báze individuálnej psychoterapie. Základom všetkého je dôkladná analýza anamnézy, neskôr sa presúvam na cestu zistenia aktuálnych psychických pocitov klienta a na základe postupného procesu zmeny myšlienok sa pokúšame zmeniť správanie, prípadne postoje klienta v rôznych životných situáciách. Účinok terapie by nemal byť len dočasný, ale cieľom by malo byť dlhodobé, resp. trvalé prestavenie myslenia a s tým súvisiaceho aj správania klienta.

Vzdelanie

 • 2001 - 2004: Dlhodobý výcvik v Kognitívno-behaviorálnej terapii, ABC Inštitút, Liptovský Mikuláš
 • 1974 – 1979 Psychológia, Katedra psychológie, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice
 • Odborný garant pre klinickú psychológiu v Centre pre liečbu drogových závislostí, Dom Charitas, Prešov
 • Odborný garant pre klinickú psychológiu v Slovenskom Červenom Kríži, Prešov
 • Pedagogická činnosť v odbore Psychológia na Strednej škole Sv. Gorazda v Prešove
 • Pedagogická činnosť v odbore Psychológia na Filozofickej fakulte v Prešove
Loading...
ksebe logo

Kde sme?

The Spot, o.z.
Bottova 2/A
811 09 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.