Podľa čoho si vybrať psychológa?

Tešíme sa, že ideš urobiť krok k sebe a chceš si nájsť psychológa, ktorý ti bude sedieť. Isto chceš, aby sa tvoja investícia do svojho zdravia čo najlepšie zúročila a na sedení sa chceš cítiť čo najpríjemnejšie. Podľa čoho teda vyberať? 

Podľa pocitu

 

Najdôležitejším prediktorom úspechu terapie je osobnostná zhoda medzi psychológom a klientom. To sa pri výbere veľmi ťažko odhaduje, a teda najlepšia skúška správnosti je jednoducho do toho skočiť a vyskúšať si toho, ktorý ti je najsympatickejší. Použi svoju intuíciu. Na prvom sedení sa totiž vzájomne “oťukáte” a zistíte, či vám vzťah klient-psychológ po ľudskej stránke vyhovuje. Dôležité je, aby si sa cítil/a príjemne. Daj seba na prvé miesto. Nemaj obavy, psychológ využije všetky svoje poznatky na to, aby vytvoril príjemnú atmosféru. Cieľom bude vytvoriť bezpečné miesto, kde budeš vedieť prejaviť dôveru, autentickosť a hovoriť aj o ťažkých veciach.  Ak sa aj náhodou stane, že si na sedení “nesadnete”, je to úplne normálne. Dôležitým momentom bude nevzdať to a vyskúšať niekoho iného. 

 

Podľa témy

Ak vieš, čo ťa trápi alebo v čom sa chceš preventívne zdokonaliť, pripravili sme pre teba filter, kde si podľa témy môžeš zúžiť výber odborníkov. Viac o daných témach sa môžeš dočítať TU. Ak nevieš, čo ťa ťaží, nie je to vôbec problém. Čas so psychológom je presne na to určený a spoločne odhalíte to, čo zostáva nepomenované a navonok nejasné a skryté. Môže to byť prvý cieľ, ktorý budeš chcieť so svojím psychológom dosiahnuť.

Podľa vzdelania

 

Psychológovia sa celý život vzdelávajú a rozširujú svoje obzory. To však spôsobuje, že vyznať sa v ich vzdelávacom systéme nie je pre verejnosť jednoduché. Pripravili sme pre teba zjednodušené vysvetlenie typov vzdelania, ktoré sme pridružili k jednotlivým profilom. 

 • Vysokoškolské vzdelanie – získajú študenti psychológie po  absolvovaní  5-ročného vysokoškolského vzdelania, kde nadobudli teoretické vedomosti. Absolvent tohto vzdelávania získa Mgr. titul, a aj keď ho zjednodušene označujeme ako psychológa, nemôže vykonávať psychologickú činnosť a nie je zdravotníckym pracovníkom. Na našej platforme prijímame iba jednoodborových psychológov.
  Po ukončení univerzity psychológ nastupuje na cestu:
  - Zdravotníckej praxe, ktorá sa realizuje v zdravotníckom zariadení, kde si psychológ obvykle zvyšuje vzdelanie – špecializáciu.
  undefined
  VŠ vzdelanie v jednoodborovej psychológii a prax minimálne 2 roky sú minimálnymi  podmienkami pre všetkých psychológov na platforme. 
 • Klinická špecializácia –⁠ Predpokladom takéhoto štúdia je titul z jednoodborovej psychológie. Spočíva v 3-ročnej práci s klientmi v rámci zdravotníckeho zariadenia. Psychológ pod supervíziou a garanciou akreditovaného klinického psychológa vykonáva prax v odbore psychológia.
  Tu sa psychológ učí od svojich nadriadených a kolegov. Navyše v rámci tohto vzdelávania absolvuje aj 6-mesačnú prax na rôznych iných oddeleniach (onkológia, geriatria, psychiatria atď). Ide o tzv. postgraduálne štúdium.
  Po ukončení tejto praxe a atestácii na akreditovanej univerzite získa titul “klinický psychológ”. Klinickú špecializáciu si psychológ môže robiť zároveň s psychoterapeutickým výcvikom.
 • Psychoterapeutický výcvik –⁠ je vzdelávanie zamerané na prácu s klientom a obvykle trvá 4 –⁠ 6 rokov. Týchto výcvikov je mnoho a rozlišujú sa primárne v prístupe, akým odborník pristupuje ku klientovi. Ich zoznam nájdeš TU. Psychológ si sám určí, s ktorým prístupom práce sa identifikuje a chce ho aplikovať v praxi. Každý psychoterapeutický výcvik má svoje vlastné podmienky prijatia, no vo väčšine prípadov to je dokončené vysokoškolské vzdelanie v odbore psychológia a viaceré kolá vstupných pohovorov. Počas výcviku účastník absolvuje stovky hodín prednášok, skupinových supervízií, sám chodí na terapiu a poskytuje terapiu klientom. Psychoterapeutický výcvik si psychológ môže robiť zároveň s klinickou špecializáciou. Po absolvovaní vopred stanovených podmienok získava absolvent certifikát.
  Psychoterpaeutom sa však môže nazývať iba taký absolvent, ktorý splní prísne podmienky akreditačnej autority, na Slovensku je to Slovenská psychoterapeutická spoločnosť. Často sa stáva, že psychológovi takýto výcvik nie je uznaný, pretože ho napríklad absolvoval v zahraničí, alebo ho začal ešte pred absolvovaním špecializačného štúdia alebo absolvoval krátkodobý variant, určený na konkrétnu oblasť.

  Niektorí naši psychológovia sú absolventi alebo frekventanti psychoterapeutických výcvikov.

Podľa špecifík

Na našej platforme sa snažíme mať rôznorodých psychológov. Špecifiká ako pohlavie, roky skúseností práce s klientmi, lokality či možnosti sa stretnúť osobne sú pre niekoho mimoriadne dôležité, iní nemajú výraznejšiu preferenciu. Dôležitú úlohu zohráva aj cena za sedenie.  Úprimne veríme, že práve špecifikovaním detailov a očakávaní docielime čo najlepší výber a následnú spoluprácu medzi psychológom a klientom.

 

ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.