Anna Pittnerová

Ako psychologička so 6 ročnou praxou sa venujem najmä terapii pre tínedžerov, keďže tí sú v našej spoločnosti často prehliadaní, majú oproti menším deťom výrazne obmedzené možnosti trávenia voľného času, sebarealizácie a sebarozvoja. To spojené s nestabilitou sveta má výrazne negatívny dopad na ich prežívanie a celkovú životnú spokojnosť. Mám skúsenosti aj s ťažkými témami ako sebapoškodzovanie, narušený vzťah s rodičmi či domáce násilie. V terapii im preto poskytujem priestor na to, aby mohli byť plne sami sebou a mohli sa zamyslieť nad tým čo by vo svojom živote chceli zmeniť. Som pre nich osobou, ktorá ich neposudzuje a nežiada od nich zmenu, ale prijíma ich takých, akí sú. Spoločne s rodičmi hľadám cestu zlepšenia ich vzťahu a komunikácie a vzhľadom na roky strávené v školstve na pozícii školskej psychologičky im viem poradiť aj s problémami v škole a v prípade potreby pomôcť aj pri hľadaní strednej školy.

Cenník sedení

 • Individuálne:

  45€ / 50 min

 • Terapia hrou:

  45€ / 50 min

Skúsenosti

6 rokov

Jazyky

slovenčina

Témy

 • Depresia
 • Detské poradenstvo
 • Dospievanie
 • LGBTQIA+
 • Marginalizácia
 • Práca s emóciami
 • Rodičovské zručnosti
 • Rodovo podmienené násilie
 • Stigma
 • Stres
 • Terapia hrou
 • Trauma
 • Týranie a domáce násilie
 • Úzkosť
 • Výchova a vzdelávanie detí

Prístup

Pracujem v duchu rogeriánskeho poradenstva, mám absolvovaný výcvik v terapii hrou a filiálnej terapii. Aktuálne som v arteterapeutickom výcviku u Beate Albrich v CPR Kvapka. Ak máte ako rodičia záujem o terapiu pre dieťa, je potrebné najprv absolvovať prvé stretnutie (rodič s dieťaťom), aby sme sa mohli otvorene porozprávať a dohodnúť spoluprácu.

Vzdelanie

 • Prebiehajúce vzdelávanie v arteterapii u Beate Albrich, CPR Kvapka, 2021
 • Motivačné rozhovory, Coachingplus 2020 - 2021
 • Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami, Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.
 • 2019
 • Preventívny program zameraný na rizikové správanie dospievajúcich vo vzťahu k sebaponímaniu a body imidžu, OZ Pointre, 2019
 • Integratívny prístup kombinujúci Terapiu hrou a Rodinnú terapiu, Sue Bratton, 2018
 • Artefiletika v kontexte rapovej terapie, OZ Nervuška ARTE
 • 2018
 • Ako porozumieť emóciám pomocou arteterapie, OZ Artea, 2018
 • Zručnosti poradenskej práce s deťmi a adolescentmi, Coachingplus, 2017
Loading...
ksebe logo

Kde sme?

The Spot, o.z.
Bottova 2/A
811 09 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.