Ivana Čergeťová

Pomáham ľuďom, ktorí hľadajú podporu a pomoc. Radím ako sa vysporiadať so životnými ťažkosťami alebo ako ľahšie vstupovať na trh práce. Stretnutie so mnou môže mať pre vás význam, ak ste sa ocitli v zložitej životnej alebo pracovnej situácii, snažíte sa o zmenu vo vašom živote alebo chcete rozvíjať svoj osobný potenciál. Ako psychológ pracujem s ľuďmi s pracovnými a vzťahovými problémami, s nadváhou, psychosomatickými komplikáciami, či s ľuďmi podnecujúcimi vlastný osobnostný rozvoj. Vzdelávam a radím v oblasti kariéry a riadenia výkonnosti. Pomáham ľuďom transformovať postoj k sebe samému a radovať sa zo života.

Cenník sedení

 • Individuálne:

  75€ / 50 min

 • Párové:

  130€ / 100 min

Skúsenosti

15 rokov

Jazyky

slovenčina

Témy

 • Depresia
 • Diskriminácia
 • Kariéra
 • LGBTQIA+
 • LGBTQIA+ ally
 • Osobný rozvoj
 • Poruchy príjmu potravy
 • Psychosomatika
 • Sebarozvoj
 • Stres
 • Úzkosť
 • Vzťahy

Prístup

Vo svojej práci spájam prvky pohybovej terapie, procesnej terapie a koučingu. Vďaka telesnej schéme a pohybovým vzorom sa snažím identifikovať emočnú a osobnostnú stránku klienta. Snažím sa objavovať sekundárne procesy, zlepšovať všímavosť voči vlastnému telu, pracovať s dýchaním, emočnou anatómiou a nevedomými psychickými procesmi klienta.

Vzdelanie

 • certifikovaný kouč v neuro-lingvistickom programovaní (NLP)
 • nadstavbové štúdium práva (LL.M.) a manažmentu (MBA) - Paneurópska vysoká škola v Bratislave
 • vysokoškolské štúdium III. stupňa (PhD.) - odbor: Sociálna psychológia a psychológia práce (Trnavská univerzita v Trnave)
 • vysokoškolské štúdium posgraduálne (PhDr.) - odbor: Psychológia (Prešovská univerzita v Prešove)
 • vysokoškolské štúdium II. stupňa (Mgr.) - odbor: Psychológia (Trnavská univerzita v Trnave)
 • Integrative Coaching & Core Competencies (double B)
 • Hogan Assessment Certification (Assessment Systems)
 • The Rocket Model - Gordon Curphy (Curphy Consulting)
 • Navigácia v povolaní s Thomasom Dienerom (Inštitút procesorientovanej psychoterapie)
 • Rozmery osobnosti cez objektív pohybu a prejavu (TK Consult)
 • Procesorientovaná psychoterapia (Inštitút procesorientovanej psychoterapie v Bratislave) / prebiehajúci výcvik - výcvik prebieha
 • Terapia zameraná na telo (Česká asociace pro psychoterapii zaměřenou na tělo v Prahe) - neukončený výcvik
 • Koncentratívno-pohybová terapia (Inštitút KPT v Bratislave) - neukončený výcvik
 • Montessori - pedagogika a Montessori - liečebná pedagogika (Medzinárodná akadémia vývinovej rehabilitácie Mníchov a Trnavská univerzita v Trnave)
 • Andragogické minimum pre lektorov (Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského)
 • Dynamic Neuromuscular Stabilization / DNS pre športovcov (Rehabilitation Prague School) - koncept podla Dr. Kolářa založený na vývinovej kineziológii
 • Functional Movement Screening (FMS)
 • Hipoterapia - integrovaný kurz (Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave)
Loading...
ksebe logo

Kde sme?

The Spot, o.z.
Bottova 2/A
811 09 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.