Sebarozvoj

Hľadajme spolu skryté zdroje a potenciál pre šťastnejší a zmysluplnejší život.

Zoznam odborníkov, ktorí sa venujú tejto téme
Sebarozvoj

Nie je to tak dávno, čo psychológia zamerala pozornosť nielen na psychopatológiu, ale aj na pozitívnu stránku ľudského prežívania. So vznikom pozitívnej psychológie prišli prúdy, ktoré sa snažia o pozitívny rozvoj ľudského ducha a neobmedzujú terapiu len na odstraňovanie chybného, ale venujú sa hľadaniu skrytých zdrojov či potenciálov, ktoré možno využiť na šťastnejší a zmysluplnejší život.

Sebarozvoj je široký pojem zahŕňajúci rôzne aktivity a oblasti, napr. relaxáciu a mindfulness, zvyšovanie osobnostného potenciálu či komunikácie, posilňovanie emočnej stability, zlepšovanie vzťahu so sebou a sebapoznania, budovanie sebaúcty a sebavedomia či zvyšovanie celkového well-beingu.

Vďaka kvalifikovane vedenej práci na sebe môžeme lepšie rozpoznať vlastné zdroje a čerpať z nich v každodennom živote či náročných situáciách. S väčším sebapoznaním prichádza aj väčšia kontrola v živote.

 • Emočná stabilita
 • Hnev
 • Komunikácia
 • Koučing
 • Motivácia
 • Nespavosť
 • Osobný rozvoj
 • Pozitívna psychológia
 • Práca s emóciami
 • Relaxácia
 • Relaxácia a mindfulness
 • Osobný potenciál
 • Sebadôvera
 • Sebaláska
 • Sebasúcit
 • Sebavedomie žien
 • Sociálna fóbia
 • Športová psychológia
 • Sny
 • Spánok
 • Arteterapia
 • Vzťah so sebou
 • Vnútorné konflikty
 • Well-being
 • Životné ciele
 • Sebahodnota
 • Sebapoznanie
 • Sebarozvoj
 • Sebavedomie
 • Vyjadrovanie emócií u žien
 • Vzťah k vlastnému telu
 • Asertivita
 • Body image
 • Osobnostný rast
 • Rozvoj potenciálu
 • Tréma
 • Chudnutie
 • Sebaprijatie
 • Sebarealizácia
 • Individualizácia
 • Komplexy

Odborníci, ktorí sa venujú tejto téme

Vyber si svojho psychológa alebo psychologičku

Filtre

 • Jitka Kneslová Foto
  8 rokov praxeod 40€ za 50 min
  • Zvládanie náročných životných situácií, sebarozvoj
  • Detský psychológ
  • Partnerské vzťahy a komunikácia
 • Dagmar Kotmel Foto
  38 rokov praxeod 70€ za 50 min
  • Vnútorné konfikty
  • Psychosomatika
  • Osobný rozvoj
 • Barbora Kuzmická Foto
  4 roky praxeod 35€ za 50 min
  • Náročné životné situácie
  • Vyhorenie
  • Práca s emóciami
 • Silvia Aziriová Foto
  14 rokov praxeod 50€ za 50 min
  • Emočná stabilita
  • Hraničná porucha osobnosti
  • Náročné životné situácie
 • Lucia Dodeková Foto
  7 rokov praxeod 35€ za 50 min
  • Náročné životné situácie
  • Práca s emóciami
  • Práca s deťmi a rodičmi
 • Radka Balková Ligušová Foto
  6 rokov praxeod 40€ za 50 min
  • Náročné životné situácie
  • Psychosomatika
  • Úzkostná nálada a panika
 • Katarína Lázár Foto
  3 roky praxeod 35€ za 50 min
  • Náročné životné situácie
  • Sebarozvoj
  • Vyhorenie
 • Naďa Dudová (Jacko Lysáková) Foto
  4 roky praxeod 40€ za 50 min
  • Závislosť
  • Spoluzávislosť
  • Náročné životné situácie
 • Mária Bajusová Foto
  4 roky praxeod 35€ za 50 min
  • Rodičovské zručnosti
  • Výchova a vzdelávanie detí
  • Práca s emóciami
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.