Rodičovstvo a dospievanie

Rodičovstvo spravidla prináša veľkú radosť z novej roly, no nikto nás bežne neučí, akým spôsobom vychovávať deti.

Zoznam odborníkov, ktorí sa venujú tejto téme
Rodičovstvo a dospievanie

To, aký spôsob výchovy nakoniec zvolíme, často závisí od výchovy, ktorú realizovali naši rodičia. Či už dostaneme pozitívny alebo negatívny vzor, vytvárame si vlastný rodičovský štýl, ktorý máva rôznu mieru úspešnosti. Odborník v tomto ohľade môže pomôcť vytvoriť efektívnejšie spôsoby komunikácie, vytvárania vzťahov a nastavovania hraníc. Zároveň môže pomôcť rodičom nájsť lepší work-life balance a odbúrať prebytočný stres z roly rodiča.

Medzi rodičom a dieťaťom sa vytvára primárny vzťah, ktorý bude neskôr ovplyvňovať ďalší život dieťaťa. Terapia môže efektívne pracovať so vzťahovou väzbou a zlepšovať tak vzťahy. Na odborníka sa môžete obrátiť aj v prípade, že u dieťaťa sa vyskytli ťažkosti, ktoré už sami neviete riešiť, napr. úzkosti, poruchy pozornosti, ADHD, znížená úspešnosť v škole, problémy s rovesníkmi, šikana a iné.

 • Dospievanie
 • Materstvo
 • Mentálne postihnutie
 • Náhradné rodčovstvo
 • Pestúnska starostlivosť
 • Poruchy správania u detí
 • Profesionálne rodičovstvo
 • Rodičovské zručnosti
 • Rodičovstvo
 • Autizmus
 • Detské poradenstvo
 • Bezpečné rodičovstvo
 • Tehotenstvo a popôrodné obdobie
 • Terapia hrou
 • Tínedžerský vek
 • Výchova a vzdelávanie detí
 • Neplodnosť

Odborníci, ktorí sa venujú tejto téme

Filtre

ksebe logo

Kde sme?

The Spot, o.z.
Bottova 2/A
811 09 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.