Náročné životné situácie

Tieto situácie sú prirodzenou súčasťou života, no často sa nám zíde pomoc pri prekonávaní tohto zacykleného obdobia.

Zoznam odborníkov, ktorí sa venujú tejto téme
Náročné životné situácie

Náročné životné situácie sú udalosti, ktoré sprevádza významná záťaž, čo sa môže prejaviť pocitom smútku, bezmocnosti, vyčerpanosti či nespokojnosti s duševným alebo telesným stavom. Mnohé záťažové situácie sú prirodzenou súčasťou života a rôzni ľudia na ne reagujú rôznym spôsobom. Avšak nadmerný stres a jeho kumulácia s inými ťažkosťami či nevhodnými zvládacími technikami môžu zapríčiniť zacyklené obdobie, z ktorého sami nevieme vyjsť.

Obvyklé náročné životné situácie, s ktorými sa ľudia stretávajú, sú smrť blízkeho, rozvod, svadba, úraz alebo vážne ochorenie, potrat, narodenie dieťaťa, zmena či strata zamestnania, zmena finančného stavu, konflikty v práci a iné.

Terapia môže pomôcť prekonať pretrvávajúci smútok a podporiť človeka pri jednotlivých fázach smútku a kríze, previesť procesom vyrovnávania sa so smrťou či s inou stratou a naučiť ho lepšie zvládať záťaž pomocou správne zvolených copingových stratégií.

 • Diskriminácia
 • Kríza
 • Krízová intervencia
 • Náročné životné situácie
 • Nezdravý postoj k jedlu
 • Odpustenie
 • Poruchy príjmu potravy
 • Prekonanie strachov
 • Psychické zranenia
 • Smútenie
 • Strata zmyslu života
 • Suicidálne myšlienky
 • Zomieranie
 • Zvládanie životných situácií
 • Transgeneračná trauma
 • Trauma
 • Samota
 • Trúchlenie
 • Týranie a domáce násilie
 • Životné zmeny
 • Strata blízkeho
 • Zmysel života
 • Panické ataky
 • Zvládanie náročných životných situácii

Odborníci, ktorí sa venujú tejto téme

Filtre

ksebe logo

Kde sme?

The Spot, o.z.
Bottova 2/A
811 09 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.