Katarína Kubáková

Niekoľko rokov pracujem ako klinická psychologička na psychiatrickej klinike, venujem sa klientom s rôznymi ťažkosťami. Môžu to byť úzkosti, depresia, poruchy osobnosti, závislosti ale aj ochorenia zo schizofrénneho spektra. Verím, že psychoterapia prispieva prostredníctvom dôverného rozhovoru k porozumeniu vlastným emóciám, myšlienkam a motívom správania, čo napomáha k prijatiu samého seba. Veľký dôraz kladiem na bezpečný a nehodnotiaci priestor, v ktorom môžme spoločne nachádzať odpovede na Vaše otázky, odstraňovať prekážky brániace v rozvoji a podporovať Vaše silné stránky. Voľný čas trávim najradšej s blízkymi ľuďmi alebo v prírode, kde sa cítim slobodne a prirodzene - a je úplne jedno či behám, kráčam, bicyklujem alebo leziem po skalách.

Cenník sedení

  • Individuálne:

    45€ / 50 min

Skúsenosti

6 rokov

Jazyky

slovenčina

Adresa

Katarína poskytuje sedenia len online.

Prístup

Vo svojom integratívnom terapeutickom prístupe vytváram vlastný spôsob práce, pričom zohľadňujem jedinečnosť vnútorného sveta každého človeka. Zároveň sa snažím s klientom vytvoriť dôverný terapeutický vzťah, pretože verím, že pocit bezpečia a prijatia sa stáva hybnou silou zmeny a prijatia samého seba.

Vzdelanie

  • 2012-2017 - Psychológia - Univerzita Pavla J. Šafárika v Košiciach
  • 2017 - Erasmus+ Program - Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Lubline (Poľsko)
  • 2018-2021 - Klinická psychológia - Slovenská zdravotnícka univerzita
  • 2019 - súčasnosť - Dlhodobý výcvik v integratívnej psychoterapii
  • Základný kurz hypnózy a autogénneho tréningu
  • Motivačné rozhovory
Loading...
ksebe logo

Kde sme?

Obchodná 3
811 06 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.