Závislosti

Závislosť vytvára v živote bludný kruh, z ktorého človek málokedy unikne sám.

Závislosti

Závislosť ako problém je komplexný mechanizmus, ktorý zasahuje do mnohých oblastí života. Vyznačuje sa pocitom silnej túžby a potrebou jej uspokojenia. Podstatou je strata kontroly a opätovné užívanie rozličných látok či opakovanie činnosti. Závislosť sa môže vytvoriť napr. na alkohol, tabak, lieky, psychoaktívne či stimulačné látky. Existujú však aj nelátkové závislosti, u ktorých je primárnym problémom psychická závislosť. Nutkavá potreba vyhľadávať objekt potešenia či uspokojenia potrieb, napr. prácu, videohry, sociálne siete, sex, dokáže človeku značne znížiť well-being a narušiť vzťahy. Závislé správanie môže byť aj pridruženým mechanizmom iných ochorení.

Závislosť vytvára v živote bludný kruh, z ktorého človek málokedy unikne sám. Pozornosť je odkláňaná na závislý objekt a ostatné oblasti života sa ocitnú na vedľajšej koľaji. Podpora a práca s odborníkom môže pomôcť závislému lepšie zvládať nutkavé túžby a impulzivitu, zlepšiť medziľudské vzťahy, opätovne sa začleniť do spoločnosti a získať väčšiu kontrolu nad svojím životom.

  • Nadužívanie a experimentovanie s psychoaktívnymi látkami
  • Nelátkové závislosti u detí
  • Závislosti

Odborníci, ktorí sa venujú tejto téme

Filtre

ksebe logo

Kde sme?

The Spot, o.z.
Bottova 2/A
811 09 Bratislava
Slovensko

info@ksebe.sk
WhatsApp *

* slúži ako zákaznícka linka, nie v kríze!

Newsletter

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíš s odoberaním noviniek od ksebe.sk a so zásadami ochrany osobných údajov.